Projekt

Zvýšení kvality výuky předmětu Public Administration využitím elektronického kurzu předmětu a nových studijních materiálů

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Fakulta ekonomicko-správní
Řešitel:Ing. Jan Fuka Ph.D.

V rámci projektu bude realizována tvorba elektronického kurzu předmětu Public Administration v anglickém jazyce. Cílem je tvorba adekvátního studijního rozhraní pro studenty, které bude sloužit jako platforma pro získávání informací, studijních materiálů, dílčí hodnocení výkonnosti studentů a komunikaci, nákup vyhovujících studijních materiálů ? zejména odborné literatury, kterými v současnosti univerzitní knihovna nedisponuje a zakoupení odborné služby Grammarly, která bude přínosem při přípravě studijních materiálů v anglických studijních programech a předmětech vyučovaných v anglickém jazyce. Díky realizaci cíle projektu dojde ke zvýšení kvality výuky, zlepší se komunikace se studenty a zvýší se možnost praktické aplikace jejich znalostí, dovedností a schopností.