Projekt

Inovace výuky předmětu Správní právo 1 tvorbou elektronického kursu

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Fakulta ekonomicko-správní
Řešitel:JUDr. Jana Janderová Ph.D.

Projekt je cílen na zvýšení odborných kompetencí garanta předmětu ?Správní právo 1? a vypracování kursu v LMS-Moodle. Správní právo 1 bude nadále vyučováno jako předmět povinného základu v bakalářských studijních programech Hospodářská politika a veřejná správa (v akademickém i profesním st. programu) v ZS 3. ročníku studia. Doposud nebyla zpracována distanční ani elektronická studijní opora. Existuje dostatek kvalitní literatury, tu je však třeba doplňovat studiem právních předpisů a rozsudků. Ty jsou studentům nyní vkládány do STAGu. Vytvoření kursu v LMS-Moodle usnadní orientaci v množství materiálů a zvýší komfort studia. Nadto je třeba zapracovat nedávné novelizace právních předpisů a aktuální judikaturu Ústavního soudu a správních soudů. Též bude reflektován aktuální trend europeizace správního práva. Naváže se na inovace předmětu Základy veřejného práva, který coby předmět obecnějšího charakteru výuce správního práva 1 předchází a je inovován v rámci projektu IRS v roce 2019.