Projekt

Příprava studijního kurzu ?Udržitelná chemie? pro studenty z Fakulty chemicko-technologické

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:doc. Ing. Tomáš Weidlich Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Barbora Kamenická

: Rozvoj a povědomí o moderním pojetí chemie, tedy o udržitelné chemii je možné pouze za předpokladu, že nastupující generace bude znát její principy, metody a techniky udržitelné chemie a technologie. Právě za tímto účelem bude vytvořen a zrealizován studijní kurz zaměřený na téma ?Udržitelná chemie? pro studenty Fakulty chemicko-technologické, především pak pro studenty bakalářského stupně studia, který bude propagovat nově zahajovaný studijní program Udržitelný rozvoj v chemii a technologii. Tento kurz bude sestávat z krátkých výukových prezentací, které budou doplněny videonahrávkami (videoklipy) s demonstračními experimenty orientovanými na vybraná témata udržitelné chemie a technologie.