Projekt

Studium povrchového napětí v taveninách a podchlazených taveninách amorfních materiálů

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:Ing. Jaroslav Barták Ph.D.

S pojmem povrchové napětí se naši studenti setkávají v různých předmětech již v rámci bakalářského a magisterského studia. Doposud studenti měli možnost setkat se s měřením povrchového napětí v kapalinách v rámci laboratoří a přednášek ve fyzikální chemii. Navrhovaná úloha bude sloužit k prohloubení znalostí stanovení povrchového napětí nejen v taveninách, ale také v oblasti podchlazených tavenin sklotvorných materiálů a v pevných látkách. Studenti se setkají s různými metodami měření povrchového napětí ? analýza profilu kapky, chování kapky na podložce, ?roztékání? struktury vtlačené do povrchu pevné látky. Zároveň se studenti setkají s měřením povrchového napětí za různých teplot a modelováním jeho teplotní závislosti. Tato úloha bude zařazena mezi úlohy pro Laboratoře oboru Katedry fyzikální chemie. Zároveň budou vypsána témata bakalářských a diplomových prací pro studium teplotní závislosti povrchových napětí v chalkogenidových sklotvorných materiálech.