Projekt

Výuka v terénu - studijní exkurze: kulturní, jazykové a historické vazby mezi českými zeměmi, Lužicí

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Fakulta filozofická
Řešitel:Mgr. Michal Téra Ph.D.
Interní spoluřešitelé:doc. Mgr. Pavel Panoch Ph.D.

Projekt rozšiřuje vědomosti studentů z oblasti slavistiky, kulturních a regionálních dějin formou exkurzí a výuky v terénu na místech spojených s 1) významnými prvky lužické, lužicko-srbské a slezské kultury; 2) dějinami a slovesnou a výtvarnou kulturou českého státu. Vybraná místa cca 4-5ti denní exkurze tematizují souvislost mezi kulturou center a periferie, prezentují způsoby menšinové existence ve střední Evropě a představují spojitosti západoslovanských národů po jazykové i kulturní stránce na hranicích německého a slovanského živlu. Projekt předpokládá aktivní zapojení studentů prostřednictvím prezentací na vybraných místech exkurzí (Budyšín a tradičně etnicky lužicko-srbské vesnice v okolí mezi Budyšínem a Kamencem - Chrósćicy, Pančicy, Njebjelčicy, Worklecy, Zhořelec, Žitava, Ojvín, Löbau).