Projekt

Inovace vybraných religionistických předmětů ve studijních plánech KRE

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Fakulta filozofická
Řešitel:Mgr. Štěpán Lisý M.A., Th.D.

Projekt si klade za cíl inovaci vybraných kurzů v bakalářském stupni studia. Inovace předmětů klade důraz především na formulaci teoretických východisek v přístupu k odlišným kulturám, dále rozvíjí schopnosti studentů kriticky myslet a uchopovat zkoumané problémy na teoretické úrovni. Obsah kurzů bude zaměřen komparativně, bude propojen s výzkumným programem komparativního studia kultur. Podporou projektu dojde k rozšíření bibliografického fondu KRE, jenž bude přístupný vyučujícím i studentům, a který bude využit především v rámci výuky daných předmětů. Inovované předměty: Judaismus I (BJUD1), Judaismus II (BJUD2).