Projekt

Partnerská síť pro posílení společenské odpovědnosti univerzit ve spolupráci s partnery v regionech

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Centralizované rozvojové projekty
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Pracoviště: Rektorátní a celouniverzitní útvary
Řešitel:Mgr. Věra Přibylová
Interní spoluřešitelé:Mgr. Martina Macková

Vytvoření databáze vhodných témat z oblasti školství a dalších expertních oblastí Seznam potenciálních garantů pro moderaci diskuse z řad odborné veřejnosti Uzavření strategických dohod se zástupci místních veřejných institucí, neziskovými organizacemi i soukromým sektorem Pilotní díl akce pro regionální působení formou otevřené diskuze s pracovním názvem Kulaté stoly v regionech na společensky důležité téma Mediální kampaň k projektu Kulatých stolů