Projekt

Smart City logistika v kontextu e-commerce a plánů udržitelné městské mobility

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Program:Doprava 2020+
Trvání:01.05.20 - 31.10.23
Pracoviště: Dopravní fakulta Jana Pernera
Řešitel:doc. Ing. Libor Švadlenka Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Libor Bauer Ph.D.
Ing. Daniel Salava Ph.D.

Cílem projektu je vypracování metodiky pro aplikaci jednotlivých prvků strategie smart city logistiky včetně řešení doručení zboží v rámci poslední míle ve vztahu k rozvoji e-commerce s využitím UCC (Urban Consolidation Centre). Metodika je určena příslušné municipalitě v rámci veřejné správy. Dalším cílem je vytvoření softwaru pro podporu zavádění a následné využívání metodiky (napsat jinak část výsledky). Projekt v rámci tématu smart city logistika v kontextu e-commerce a plánů udržitelné městské mobility analyzuje aktuální příklady relevantní dobré praxe implementace plánů udržitelné městské mobility se zřetelem na aplikaci strategií city logistiky, včetně řešení doručení zboží v rámci poslední míle s vazbou na procesní řízení měst. Nástrojem pro podporu využívání vytvořené metodiky bude aplikační software pracující s definovanými měřitelnými vstupy tak, aby byla v rámci měst umožněna facilitace výběru modelů proveditelného návrhu a provozování tzv. městského konsolidačního centra UCC s návazným doručením zboží v rámci poslední míle a s dalšími prvky strategie inteligentní city logistiky. V rámci aplikace metodiky se předpokládá podpora navrhování variant umístění a modelů provozu UCC. Metodika a s ní související software budou v rámci pilotního nasazení připraveny pro aplikaci konkrétní municipalitou.