Projekt

Kvalita a profilace vzdělávacích aktivit na Univerzitě Pardubice (KAPR)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Trvání:01.05.19 - 31.12.22
Pracoviště: Rektorátní a celouniverzitní útvary
Řešitel:prof. Ing. Tatiana Molková Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Monika Vejchodová
Ing. Lenka Peterková

Projekt cílí na zkvalitnění vzdělávací činnosti prostřednictvím - zavádění nových metod výuky, - zvýšení počtu předmětů nově vyučovaných v AJ, - vzdělávání AP i THP pracovníků, - podpory distančního vzdělávání, - akreditací nových SP, - posílení internacionalizace na UPa. Na podporu studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřuje prostřednictvím digitalizace studijních materiálů, na snížení studijní neúspěšnosti Letní školou výtvarných technik pro zájemce o studium na FR.