Projekt

Fotokatalyzátory s heteropřechodem a fotokatalyzátory TiO2 současně dopované kovy a nekovy pro environmentální fotokatalytické reakce

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Program:Standardní projekty
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:prof. Ing. Libor Čapek Ph.D.

Fotokatalyzátory s heteropřechodem a stejně tak fotokatalyzátory TiO2 současně dopované kovy a nekovy umožňují ovlivnit účinnost fotokatalytické reakce účinnou separací párů elektronů a děr a umožnit absorpci dopadajícího světla pro tvorbu párů elektron a díra v oblasti slunečního spektra. Hlavním cílem projektu je objasnění a popis (i) klíčových parametrů mající vliv na rychlost rekombinace párů elektron-díra, (ii) migrační cesty u fotokatalyzátorů s heteropřechodem (Z-schéma vs. typ-II) a (iii) klíčových parametrů určující fotokatalytické chování studovaných materiálů ve dvou modelových reakcích, a to fotokatalytickém štěpení vody v přítomnosti metanolu a fotokatalytické redukci CO2. Projekt se zaměřuje na dva typy materiálů, a to TiO2 fotokatalzátory současně modifikované kovem (lanthanoidy) a nekovem (N, P) a fotokatalyzátory s heteropřechodem (typ p-n: NiO- a GaP-TiO2; typ n-n: Ta3N5-TiO2). Objasnění těchto cílů umožňuje cílenou přípravu fotokatayzátorů požadovaných vlastností s přesahem na řadu dalších reakcí.