Projekt

Nové strategie pro zlepšení senzorových vlastností nových elektrodových materiálů prostřednictvím jejich předúpravy či modifikace povrchu

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Program:Standardní projekty
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:doc. Ing. Renáta Šelešovská Ph.D.
Interní spoluřešitelé:prof. Ing. Jaromíra Chýlková CSc.
Ing. Lenka Janíková Ph.D.
RNDr. Lucie Korecká Ph.D.

Budou vyvinuty nové elektrochemické senzory, biosenzory a detektory použitelné pro stanovení a sledování přeměn biologicky aktivních látek (léčiva, fytohormony, pesticidy, biomarkery aj.). Výzkum netradičních elektrodových materiálů (odvozených např. od borem dopovaného diamantu, amalgámů, uhlíkových a kovových nanostrukturovaných materiálů) bude zaměřen na zlepšení jejich vlastností modifikací kovovými a uhlíkovými nanomateriály, chemickou modifikací organickými molekulami, biomolekulami nebo polymery, a elektrochemickou předúpravou jejich povrchu. Budou vyvíjeny tištěné elektrody na bázi modifikovaných inkoustů a 3D tištěné elektrochemické cely se zabudovaným elektrodovým systémem umožňující propojení s dalšími technikami (např. hmotnostní spektrometrií). Ke zvýšení citlivosti a selektivity budou nové elektrodové materiály kombinovány s biologickými rozpoznávacími principy, nanostrukturovanými ?smart? povrchy a s předběžnou separací/prekoncentrací využívající polymerní membrány.