Projekt

Ruská radikální pravice v emigraci, 1918-1945

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Program:Standardní projekty
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Pracoviště: Fakulta filozofická
Řešitel:Mgr. Zbyněk Vydra Ph.D.
Interní spoluřešitelé:doc. PhDr. Tomáš Jiránek Ph.D.

Obsahem projektu je vývoj ruské radikální pravice v emigraci během let 1918-1945. Radikální pravice představovala jeden z významných politických proudů ruské emigrace. Částečně navazovala na svou předrevoluční činnost v Rusku, ale současně se inspirovala novými ideologiemi meziválečné doby, především fašismem. Jádrem projektu je komplexní analýza politické činnosti a politického myšlení jednotlivých skupin radikální pravice a jejich vzájemná komparace. Hlavními zkoumanými skupinami budou monarchistické strany navazující na svou činnost v Rusku před rokem 1917 (např. Nejvyšší monarchistická rada) a dále nová uskupení zakládaná mladší generací politických emigrantů a hlásící se k novým ideologiím, zejména fašismu. Vedle toho bude analyzována činnost ruské vojenské emigrace (Vševojenský ruský svaz) a Ruské pravoslavné církve v zahraničí, pokud měla politické souvislosti s činností radikální pravice. Projekt navazuje na dosavadní dlouhodobou výzkumnou činnost navrhovatele a jeho předchozí úspěšné výsledky (zejména pozitivně hodnocená monografie z roku 2010).