Projekt

Zvyšování efektivity železniční dopravy v rámci energetické optimalizace systému multimodální mobility

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA
Trvání:01.07.19 - 30.06.22
Pracoviště: Dopravní fakulta Jana Pernera
Řešitel:prof. Ing. Jaroslav Novák CSc.
Interní spoluřešitelé:Ing. Ladislav Mlynařík Ph.D.
Ing. Ondřej Sadílek Ph.D.

Vývoj dopravy v ČR se dostává po stránce environmentální a energetické do stále rostoucího rozporu s koncepcemi stanovenými v relevantních dokumentech EU a ČR. Účinným postupem, kterým je možno eliminovat nežádoucí trendy, je převod částí nákladní i osobní dopravy ze silniční na železniční dopravu. Předkládaný projekt řeší nalezení prostředků a cest k převodu významných objemů přeprav ze silnice na elektrickou železnici, a to ve třech úrovních: globální přístup, který analyzuje prostředky a cesty a kvantifikuje energetické přínosy a úspory externalit a rozpracová dvě témata, která poskytují technická řešení v energetice železniční dopravy pro naplnění stanovených cílů: Jednotná drážní napájecí soustava s měničovými napájecími stanicemi a akumulátorový provoz na neelektrifikovaných tratích.