Projekt

Inovativní zvyšování užitných vlastností a odolnosti munice ze spalitelné masy

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program:TRIO (2016-2021)
Trvání:01.08.19 - 31.12.22
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:Ing. Michaela Filipi Ph.D.

Cílem projektu je inovativní zvýšení užitných vlastností s důrazem na mechanickou a chemickou odolnost muničních dílů ze spalitelné masy. Toho chceme docílit změnou pojivového systému, lepicích přípravků a aplikací barev do materiálu spalitelné masy. Důvodem je snaha o zvýšení efektivity a reprodukovatelnosti výroby.