Projekt

Výroba polyglycerolu a jeho uplatnění ve výrobě alkydů, polyesterů a polyuretanů.

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Trvání:01.01.19 - 31.12.22
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:prof. Ing. Aleš Růžička Ph.D.

Glycerol je nejdůležitější vedlejší produkt výroby biopaliv. Jejich neustále se zvyšující produkce vede k nadbytku glycerolu na trhu, kde se stal jednou ze snadno dostupných obnovitelných surovin. Díky jeho přebytku je jeho cena nízká a využití této nadprodukce v sofistikovaných produktech je proto ekologické i ekonomické. Jedním z takových produktů s vyšší přidanou hodnotou jsou polyglyceroly s nízkým stupněm polykondenzace, definovanou strukturou a funkcionalitou, které mohou sloužit jako náhrada tradičních fosilních a též dražších surovin, jako jsou pentarerytritol, dipentaerytritol či polyoly na bázi polypropylenglykolu při výrobě alkydových pryskyřic, polyesterů nebo polyolů pro polyuretanové nátěrové hmoty i pěny.