Projekt

Modelování emocí ve verbální a neverbální manažerské komunikaci pro predikci podnikových finančních rizik

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Program:Standardní projekty
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Pracoviště: Fakulta ekonomicko-správní
Řešitel:doc. Ing. Petr Hájek Ph.D.
Interní spoluřešitelé:doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková Ph.D.
doc. Ing. Pavel Petr Ph.D.
RNDr. Ing. Oldřich Horák Ph.D.
Ing. Josef Novotný Ph.D.

Cílem projektu je zkoumat úlohu emocí ve verbální a neverbální manažerské komunikaci při predikci podnikových finančních rizik, např. tržních či úvěrových. Hypotéza je, že tyto modely jsou při predikci podnikových finančních rizik efektivnější než tradiční modely založené pouze na finančních datech.