Projekt

Vztahy mezi aktivitou a strukturou Mg-Al/Fe směsných oxidů včetně post-syntetických úprav v transesterifikaci a Guerbetově reakci

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Program:Standardní projekty
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:doc. Ing. Martin Hájek Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Karel Frolich Ph.D.
Ing. Aleš Vávra
Ivana Kotlebová

Projekt je zaměřen na základní výzkum směsných oxidů kovů Mg-Al a Mg-Fe a zejména na jejich další post-syntetické úpravy s cílem zvýšit jejich katalytické aktivity a stability. Směsné oxidy budou syntetizovány z hydrotalcitů příslušných kovů. Bude studován vztah mezi strukturou/složením a aktivitou/selektivitou/stabilitou v modelových reakcích: transesterifikaci olejů a Guerbetově reakci (konverze ethanolu na butanol). Výsledky navrhovaného projektu přispějí k popsání katalytické aktivity, určení parametrů syntézy a dalších modifikací směsných oxidů s definovanými vlastnostmi. K naplnění těchto cílů lze definovat tyto dílčí kroky: (i) syntéza a zejména následná úprava katalyzátorů za různých podmínek, (ii) detailní charakterizace struktury a složení katalyzátorů různými technikami, (iii) stanovení vztahu mezi aktivitou a selektivitou syntetizovaných katalyzátorů v modelových reakcích, (iv) určení vztahu mezi strukturou/složením spolu s bazickými/redox vlastnostmi katalyzátoru a jeho katalytickou aktivitou.