Projekt

Vývoj technologie pro inteligentní řízení přepravních toků zboží

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program:Aplikace
Trvání:01.11.18 - 31.10.20
Pracoviště: Dopravní fakulta Jana Pernera
Řešitel:doc. Ing. Karel Greiner Ph.D.
Interní spoluřešitelé:doc. Ing. Karel Greiner Ph.D.
Ing. Markéta Brázdová Ph.D.
Mgr. Ondřej Slavíček Ph.D.
Ing. Ondřej Míča
Ing. Libor Kupka Ph.D.
Ing. Věra Beránková
doc. Ing. Petr Průša Ph.D.
Ing. David Šourek Ph.D.
Ing. Daniel Salava Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Tuček Ph.D.
Mgr. Jaroslav Marek Ph.D.
RNDr. Josef Rak Ph.D.
Mgr. Alena Pozdílková Ph.D.
Ing. Roman Diviš
doc. Ing. Michael Bažant Ph.D.
Ing. Jan Fikejz Ph.D.
Ing. Petr Veselý
Ing. Jan Merta
Ing. Libor Bauer Ph.D.
Ing. Milena Papiková

Očekávaným výsledkem projektu je ověřená technologie, respektive komplexní logistický systém umožňující inteligentní řízení přepravních toků zboží ve všech teplotních režimech (suchý, chlazený, mražený) založený na principu modelu Hub and Spoke, jehož fungování bude ověřeno na velkém logistickém podniku zabývajícím se přepravou potravinářského i nepotravinářského zboží ve všech teplotních režimech.