Projekt

Kompetentní sestra pro 21. století: analýza a návrh optimalizace vzdělávání a výkonu profese všeobecných sester

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Program:ÉTA - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Trvání:01.04.18 - 31.03.21
Pracoviště: Fakulta zdravotnických studií
Řešitel:doc. Ing. Jana Holá Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Mgr. Eva Hlaváčková Ph.D.
Mgr. Markéta Moravcová Ph.D.

Cílem projektu je vytvoření Kompetenčního modelu pro vzdělávání a výkon profese všeobecná sestra a Certifikované metodiky pro stanovování potřeby personálního zajištění profese všeobecných sester pro zajištění zdravotní péče v kontextu demografických změn v České republice a návrhů na optimální počty studentů, kteří by měli být v příštích letech přijímáni do kvalifikačního studia Všeobecná sestra (VOŠ a VŠ). Záměrem řešitelů je analýza a optimalizace kompetencí, potažmo vzdělávání všeobecných sester. Projekt proto bude probíhat ve dvou oblastech, a to v oblasti analýzy kompetencí (odborné způsobilosti) a v oblasti stanovení a predikce potřebného počtu všeobecných sester. Obou výstupů bude dosaženo v průběhu roku 2020.