Projekt

Od jednoduchých prekurzorů k unikátním heterocyklům obsahující těžší prvky 15. skupiny

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Program:Standardní projekty
Trvání:01.01.18 - 31.12.20
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:doc. Ing. Libor Dostál Ph.D.

Projekt je zaměřen na hlubší pochopení chemie, zejména syntézy a reaktivity, téměř bezprecedentních monomerních sloučenin fosforu, arsenu a antimonu ve formálním oxidačním stavu +I, ve kterých je centrálním atom stabilizován v unikátních heterocyklických sloučeninách. Tyto sloučeniny mohou vykazovat zejména u lehčích pentelů (P a As) znatelný aromatický charakter a tím tvořit těžší analoga organických molekul, vykazující ovšem odlišnou reaktivitu. Jejich reaktivita bude studována se substráty obsahující různé násobné vazby případně zdroji karbenu, tyto transformace povedou ke vzniku dalších heterocyklických sloučenin, které nebyly dosud studovány ani popsány. Pozornost bude věnována i redoxním a koordinačním reakcím, zejména reaktivitě na samotných pentelech, která bude ovlivňovat chemickou povahu celých heterocyklů. Struktura sloučenin bude popsána pomocí multinukleární NMR, UV-vis, infračervené, Ramanovy spektroskopie a rentgeno-strukturální analýzy. Nedílnou součásti projektu bude i popis struktury sloučenin z teoretického hlediska a případně popisu reakčních mechanismů.