Projekt

MODULARITY - Modernizace infrastruktury pro výzkumně zaměřený doktorský studijní program na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Trvání:01.05.17 - 31.01.22
Pracoviště: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Řešitel:Ing. Lukáš Čegan Ph.D.
Interní spoluřešitelé:doc. Ing. Jan Cvejn Ph.D.
doc. Ing. Michael Bažant Ph.D.
Ing. Renata Dvořáková
doc. Ing. Ondřej Fišer CSc.
Ing. Soňa Neradová Ph.D.
Ing. Filip Habivský
Ing. Jan Pidanič Ph.D.
Bc. Lenka Tobišková
Ing. Miroslav Dvořák Dipl.tech.
Ing. Silvie Vágenknechtová

Projekt je zaměřen na modernizaci a doplnění infrastruktury pro doktorský výzkumně zaměřený studijní program Elektrotechnika a informatika. Výběr veškerého vybavení odpovídá inovovanému studijnímu programu pro tři zaměření v souladu s profilem absolventa, celkově je vždy kladen důraz kladen na zohlednění potřeb aplikační sféry a perspektivních směrů vývoje, vědy a výzkumu. Projekt svou realizací podpoří re-akreditaci st. programu.