Projekt

Rozvoj expertních kapacit pro transfer technologií na Univerzitě Pardubice

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Trvání:01.04.17 - 31.03.21
Pracoviště: Rektorátní a celouniverzitní útvary
Řešitel:Ing. Jaroslav Chvojka MBA
Interní spoluřešitelé:Ing. Linda Ondráčková Ph.D.
Ing. Karolina Kašparová

Univerzita Pardubice buduje systém transferu technologií od r. 2012, kdy vzniklo Centrum transferu technologií a znalostí. Předkládaný projekt vychází z identifikovaných rozvojových potřeb a je zaměřen na: 1) specializované vzdělávání v transferu technologií, 2) rozvoj transferových procesů a aktivit směrem k výzkumným pracovníkům a 3) rozvoj vztahů s aplikační sférou. Projekt naplňuje RIS3 strategii a jeho realizací vzniknou předpoklady pro zvýšený počet úspěšných technologických transferů.