Projekt

Efektivní postup odstraňování problematických kontaminantů z technologických odpadů a vod

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA
Trvání:01.01.16 - 31.12.18
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:doc. Ing. Tomáš Weidlich Ph.D.

Projekt se zabývá problematikou odstraňování nežádoucích a biologicky obtížně odbouratelných kontaminantů přítomných v technologických vodách a odpadech, jakými jsou polární i nepolární aromatické halogenderiváty a podobné sloučeniny. Odstraňování je založeno na využití komerčně dostupných a levných iontových kapalin pro sorpci za vzniku produktů podléhajícím následné reduktivní degradaci za běžného tlaku na běžné teploty. Použitá činidla je možné recyklovat.