Projekt

Identifikace reziduí improvizovaných výbušnin fyzikálně-chemickými analytickými metodami za reálných podmínek po výbuchu.

Poskytovatel:Ministerstvo vnitra
Program:Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015-2020 (BV III/1-VS)
Trvání:01.09.15 - 31.08.20
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:prof. Ing. Karel Ventura CSc.
Interní spoluřešitelé:Ing. Aleš Eisner Ph.D.
doc. Ing. Petra Bajerová Ph.D.
Ing. Bohumil Mareš

Budou vypracovány nové metodické postupy analytického stanovení povýbuchových reziduí dosud (z analytického hlediska) neprozkoumaných improvizovaných výbušnin, vycházející z analýz vzorků odebraných z reálného místa po výbuchu, s využitím moderních komplexních instrumentálních chemicko?analytických metod, se zaměřením na stanovení kvalitativního a semikvantitativního obsahu anorganických i organických komponent zkoumaných relevantních reziduí v zajištěných vzorcích.