Projekt

Účinné antikorozní a speciální nátěrové hmoty se sníženým obsahem zinku pro povrchovou ochranu konstrukčních materiálů

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Program:Progresivní technologie, materiály a systémy
Trvání:01.01.11 - 31.12.14
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:prof. Ing. Andréa Kalendová Dr.
Interní spoluřešitelé:prof. Ing. Petr Kalenda CSc.
Ing. David Veselý Ph.D.

Cílem projektu jsou nové formulace antikorozních a speciálních nátěrových hmot s vysokou bariérovou ochranou, s výrazně nižším obsahem klasického zinkového prachu, obsahující nanočástice zinku, nanočástice oxidů kovů, uhlíkové nanotrubičky, kovové i nekovové vodivé pigmenty a plniva. Dalším cílem je ověřená technologie pro výrobu nových antikorozních a speciálních nátěrových hmot s významně nižší koncentrací zinku. Nátěrové hmoty budou mít vyšší antikorozní účinnost, vysokou bariérovou ochranu, lepší chemickou odolnost, lepší mechanické vlastnosti a prodlouženou dobu skladovatelnosti. Antikorozní a speciální nátěrové hmoty budou postupně uvedeny na trh při respektování požadavků nově zaváděných legislativních opatření v oblasti ekologie a životního prostředí. Nátěrové hmoty najdou uplatnění ve strojírenství, např. v automobilovém průmyslu, v autoopravárenství, jako dílenské nátěry (shop primery) a ve stavebnictví na povrchovou úpravu betonových a minerálních podkladů.