Přivítání studentů do nového akademického roku 2018/2019

27. 11. 2018

Milé studentky, milí studenti Univerzity Pardubice,

vítám vás na prahu nového akademického roku 2018/2019, který je pro naši společnou alma mater v pořadí již šedesátý devátý.

Kromě studentů vyšších ročníků rád vítám především ty, kteří mezi nás do společenství akademické obce přicházejí poprvé. Stáváte se součástí velkého týmu studentů, akademických pracovníků, vědeckých a ostatních zaměstnanců Univerzity Pardubice, která patří mezi uznávané a renomované vysokoškolské instituce v naší zemi.

To vám dává velké možnosti využití moderního prostředí pro studium, tvůrčí činnost i sportovní vyžití. Vysokoškolské studium patří mezi nejkrásnější období života, na které se po léta vzpomíná. Pevně věřím, že se kromě kvalitního a soustředěného studia budete podílet také na tvůrčí činnosti na našich pracovištích a získáte tak cenné zkušenosti pro vaše budoucí uplatnění na trhu práce.

Přeji Vám úspěšný akademický rok, pevné zdraví a velmi se těším na spolupráci a setkávání s vámi.

Váš rektor