Představení kandidátů na děkana Fakulty filozofické

22. 5. 2019

PhDr. Adam Horálek, Ph.D.​ (*1983)

Absolvent etnologie na FF Univerzity Karlovy a geografie na PřF UK. V roce 2011 obhájil svou disertační práci v oboru etnologie. V letech 2007 - 2012 pracoval jako vědecký pracovník na Etnologickém ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., v letech 2008 - 2015 na Katedře asijských studií FF UPOL. V roce 2015 posílil Katedru sociálních věd (dnes Katedru sociální a kulturní antropologie) na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice.

Ve svém profesním zaměření se věnuje studiu nacionalismu a etnicity, společenským rozměrem stárnutí a migrací, vše se zaměřením na čínský region. Od roku 2015, kdy nastoupil na UPa, se intenzivně věnuje internacionalizaci katedry a navazování a rozšiřování spolupráce s tchaj-wanskými univerzitami. Má za sebou téměř tři desítky aktivních účastí na zahraničních konferencích. V současnosti se připravuje do tisku jeho druhá monografie (Velký čínský národ), která je výsledkem jeho půlročního výzkumného pobytu na Tchaj-wanu.

Jako kandidát na kandidáta na děkana se Adam Horálek zaměřuje hlavně na čtyři oblasti, ve kterých vidí velký potenciál rozvoje – transparentnost, komunikace, vize a manažerské vedení fakulty. Chtěl by se v případě zvolení věnovat rozvoji a konceptualizaci internacionalizace, rozvoji transparentního a pozitivně-motivačního systému financování v rámci fakulty a součástí jeho vize je též zapojení fakulty a jejích výzkumných týmů, které budou vznikat, do mezinárodních výzkumných týmů, s čímž souvisí také zaměření na zahraniční grantové projekty. V tomto ohledu podle něj hraje děkan ústřední a nezastupitelnou roli, která ale nespočívá v jeho „funkci“, ale v manažerské facilitační pozici, tedy děkan je podle něj ten, kdo se má aktivně starat o to, aby zaměstnanci na fakultě měli patřičné podmínky pro svou vědeckou i pedagogickou činnost.

Je svobodný, jeho koníčky jsou cestování, horská turistika, vytrvalostní sporty, numismatika a hudba.

 

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.​ (* 1975)

Rodák z Pelhřimova je absolventem oboru učitelství dějepisu a anglického jazyka na Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích, kde také pokračoval v doktorském studiu až do roku 2006. Od roku 2000 působí na Univerzitě Pardubice, kde se také v roce 2011 habilitoval a kde od února 2019 vede od února Ústav historických věd na Fakultě filozofické. Čtrnáct let je členem Akademického senátu, který i jako předseda čtyři roky vedl.

Specializuje se na dějiny raného novověku a zejména na dějiny habsburských panovníků, jejich dvorů, české a moravské šlechty a jejího životního stylu. Za 20 let v oboru publikoval šest monografií a skoro pět desítek domácích i zahraničních studií. Poslední kniha V zastoupení císaře. Česká a moravská aristokracie v habsburské diplomacii 1640-1740 vznikla z řešení grantového projektu Grantové agentury České republiky v roce 2018 a sepsal ji tým deseti historiků z Pardubic a Prahy pod jeho vedením. V posledních 8 letech desetkrát vystoupil na mnoha zahraničních konferencích a je jedním z výkonných redaktorů historického časopisu Theatrum historiae, u jehož vzniku v roce 2006 stál.

Jako kandidát na děkana nechce být přehnaně solidární a chce více ocenit nadstandardně výkonné akademické pracovníky. Je podle něj potřeba vyhledat a podpořit vznik vědeckých týmů na fakultě, aby se zvýšily šance na úspěch v různých grantových soutěžích. Prioritou je získat zahraniční projekt, protože momentálně fakulta neřeší žádný. Je nutné výrazněji podpořit internacionalizaci vědy i výuky a zajistit, aby na vědecky výkonná pracoviště pravidelně přijížděli odborníci ze zahraničí. Klíčové je motivovat studenty k výjezdům a podpořit mimovýukové aktivity. Chtěl by, aby se studenti více propojili s životem na pracovištích a setrvali na oborech, protože po prvních ročnících končí příliš mnoho studentů. Za zásadní považuje výraznější zviditelnění fakulty na veřejnosti. Od toho si slibuje mírné zvýšení počtu studentů, na některých oborech jich má fakulta podle něj velmi málo.

Je ženatý se středoškolskou učitelkou dějepisu a němčiny, s níž má dvě děti (12 a 8 let). Rád hraje florbal.

Martina Macková
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa