Pozvání na výstavu: Od stříbrného českého tolaru k americkému dolaru

10. 4. 2018

Příběh cesty českého stříbrného tolaru k americkému dolaru vypráví nová výstava Východočeského muzea v Pardubicích a Univerzity Pardubice, která bude ve čtvrtek 12. dubna v 17 hodin zahájena na pardubickém zámku.

„Výstava přináší trochu neobvyklý pohled na vývoj měnových systémů. Přibližuje vznik a vývoj řady tolarových měn v Evropě v 16. století a naznačuje cestu českého tolaru k americkému dolaru,“ vysvětluje k nové výstavě na pardubickém zámku autor výstavy prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., z Ústavu historických věd Fakulty filozofické a prorektor pro vědu a tvůrčí činnost Univerzity Pardubice. Výstava vznikla ve spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích, kterému známý český historik Petr Vorel spravuje rozsáhlou numismatickou sbírku.

Výstava zachycuje, proč se právě termín „dollar“ stal koncem 18. století hlavní měnovou jednotkou nově vzniklých USA a jak tento vývoj, pokračující až do současnosti, souvisel s někdejším nerostným bohatstvím českých zemí.

„Tato peněžní početní jednotka totiž vznikla díky usnesení zemského sněmu Království českého z 9. ledna 1520, kterým byla nařízena monetarizace nově vytěženého stříbra v českém Krušnohoří. Podle jména města Jáchymov (Joachimsthal) vzniklo jméno mince „tolar“, které se později přes holandský „daalder“ dostalo i do angličtiny jako „dollar“. Výstava je proto trochu netradičně pojata jako jakýsi rodokmen amerického dolaru, včetně jeho mnoha předků - evropských tolarů a bližších či vzdálenější příbuzných dolarových měn dnešního světa.“

Výstava ve Východočeském muzeu v Pardubicích navazuje na svoji americkou předchůdkyni, prezentovanou v loňském roce v New Yorku v prostorách manhattanské Bohemian National Hall při zasedání česko-americké vědecké společnosti The Comenius Academic Club.

Oproti americké výstavě je ta letošní na pardubickém zámku bohatší. Návštěvníci uvidí ukázky tolarových ražeb a bankovek od 16. až do 19. století z Evropy i ze světa a muzeum při ní poprvé prezentuje i nové přírůstky ve svých sbírkách numismatiky.

„Zároveň je tato výstava takovou ochutnávkou plánované nové expozice, která by se měla otevřít za dva roky,“ prozradil ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Mgr. Tomáš Libánek.

Výstava je koncipována jako putovní, je tvořena panely s využitím fotografií a galvanoplastických kopií mincí, které ze sbírkových originálů zhotovil restaurátor Východočeského muzea Michal Vojtěchovský.

Výstava bude otevřena v Malém gotickém sále Zámku Pardubice do 19. srpna 2018.

Přístupná je denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí Univerzity Pardubice