Oznámení o konání 18. zasedání AS UPCE dne 24.5.2022

17. 5. 2022

OZNÁMENÍ

o konání

18. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice 
ve funkčním období 2020 - 2023,

které se uskuteční v úterý 24. května 2022 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti rektorátu, Studentská 95 (4.NP)

 

Program zasedání:

1. Schválení skrutátorů zasedání.
2. Schválení programu zasedání.
3. Informace o činnosti předsednictva Akademického senátu Univerzity Pardubice.
4. Návrh nového znění vnitřního předpisu Pravidla pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Pardubice.
5. Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice za rok 2021.
6. Návrh rozpočtu Univerzity Pardubice na rok 2022.
7. Vyhlášení doplňujících voleb do AS UPCE ve volebním celku FF.
8. Různé.

 

Materiály k bodům č. 4, 5 a 6 naleznete na následujícím odkazu: Akademický senát | Univerzita Pardubice (upce.cz).

Online přenos můžete sledovat na následujícím odkazu: https://bit.ly/3Gh6wfx. Aktivní účast na zasedání lze pouze v prezenční podobě.

 

V Pardubicích dne 17. května 2022

 

Ing. Petr Bělina, Ph.D.
předseda AS UPCE

 

INVITATION

to

the 18th session of the Academic Senate of the University of Pardubice
in the term of office 2020 – 2023

to be held on Tuesday, 24 May 2022 at 2:00 pm
in the Rectorate Meeting Room, Studentská 95 (4th floor).

 

Programme:

1. Approval of scrutineers.
2. Approval of the programme.
3. Information about activities of the Board of the UPCE Academic Senate.
4. Draft of the new wording of the internal regulation Rules of habilitation procedure and proceedings to appoint professors at the University of Pardubice.
5.Annual management report of the University of Pardubice for 2021.
6. Draft of the budget if the University of Pardubice for 2022.
7. Announcement of by-elections to the Academic Senate UPCE in the electoral unit of the FAP.
8. Miscellaneous.

 

 

Pardubice, 17 May 2022                                                 

Ing. Petr Bělina, Ph.D.
Chair of the UPCE Academic Senate