Novinky

Den otevřených dveří na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice V pátek 10. ledna 2020 uspořádala Fakulta restaurování Univerzity Pardubice se sídlem v Litomyšli Den otevřených dveří. Zástupci fakulty, jednotlivých ateliérů a kateder připravili v době od 10:00 do 15:00 pro zájemce o studium i širokou veřejnost prezentaci svých pracovišť. Návštěvníci při příchodu obdrželi plánek s vyznačením umístění ateliérů a kateder, leták s informacemi o přijímacích zkouškách a...
Slavnostní předávání certifikátů vojenským technikům ze státu Burkina Faso za absolvování Kurzu celoživotního vzdělávání Theoretical and Practical Course for Aircraft Maintance proběhlo 22. listopadu 2019. Dopravní fakulta Jana Pernera zajišťovala tento prakticky a teoreticky zaměření kurz pro potřeby Vzdušných sil Armády státu Burkina Fasa ve spolupráci se společností Defcon, s. r. o. Celkem bylo proškoleno 24 vojenských techniků, z nichž je jedna žena, která je zároveň jejich velitelkou...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Apply now for the short-time study stays in Preston, Alicante or Visby. Study trips take place in the framework of the subject, “Language and Culture Scheme”, which has the goal of not only developing intercultural competence and interaction, but also deepening social contacts and cooperation between various cultures. Intercultural communication leads to an increased awareness of different communication patterns and also represents a dialogue essential for living together in a modern...
Univerzita Tomsk Polytechnic University v roce 2020 pořádá olympiádu „Váš první úspěch“ pro zahraniční uchazeče ve 3 profilech. Bakalářské studium: • inženýrské vědy (fyzika, jaderná fyzika a technologie, strojírenství, výroba nástrojů, optotechnika, elektrická a elektrotechnika, tepelná a energetická a tepelná technika, ropný a plynárenský průmysl, věda o materiálech a technologie materiálů, mechatronika a robotika) https://stepik.org/edit-course-info/60876 • přírodní...
Fakulta ekonomicko-správní působí společně s Univerzitou Karlovou, Masarykovou univerzitou, Univerzitou Palackého v Olomouci a Mladými občany jako partner projektu Akademie Mladých občanů. Jde o vzdělávací projekt s několikaletou tradicí, který přibližuje studentům středních škol principy politiky na místní, regionální a republikové úrovni. Probíhá ve třech kolech a vrcholí dílčími projekty Municipalita, Region a Republika. V rámci druhého kola absolvují vybraní studenti...
Na zahraniční návštěvy jsme na Fakultě zdravotnických studií poměrně zvyklí, ale setkání studentů a pedagogů, které proběhlo ve středu 16. 10. bylo přece jen výjimečné. Jednak svým rozsahem, přijelo celkem třináct studentů a pedagogů, jednak zemí původu, protože Francie nebývá často domovskou zemí našich návštěv. Francouzští kolegové z regionu Centre-Val de Loire, ze vzdělávací instituce École Régionale du Travail Social poskytující bakalářské vzdělání v sociálně zaměřených oborech si...
Vážení uživatelé Univerzitní knihovny, upozorňujeme na možnost bezplatného přístupu do databáze Statista.  Statista je jeden z celosvětově největších statistických portálů, který obsahuje přes 1,5 milionu statistik, prognóz, dokumentací, zpráv a infografik. To vše na 80 000 témat a z více než 22 000 zdrojů. Platforma kombinuje nejen data, ale i různé průzkumy, spotřebitelská zjištění nebo demografické trendy. Součástí je také automatický citační výstup....
Vážení uživatelé, ve spolupráci se společností Elsevier pořádá Univerzitní knihovna workshop, jehož náplní bude práce v databázi Reaxys. Workshop bude veden v angličtině. Kdy: středa 6. 11. 2019, od 9:00 do cca 10:30 Kde: počítačová učebna UK-PU v přízemí knihovny Lektor: Piotr Golkiewicz, Chemistry Solutions Consultant Elsevier pro Střední a Východní Evropu, Afriku a Blízký Východ Náplň: Úvod do databáze Reaxys a extrakce dat Uživatelské rozhraní a...