Novinky

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice již mnoho let spolupracuje s Českou národní bankou a jejími experty. V uplynulých dnech stvrdily obě strany zájem prohloubit dosavadní spolupráci písemným memorandem. Její konkrétní formy byly projednány mezi guvernérem ČNB Dr. Alešem Michlem a děkanem FES prof. Janem Stejskalem a vedoucím Ústavu ekonomických věd doc. Janem Černohorským, který je zároveň odborným gestorem této spolupráce. „Jsem velmi rád za prohloubení spolupráce,...
Den otevřených dveří Fakultě filozofické Univerzity Pardubice byl plný kávy, úsměvů a zodpovězených otázek. Studenti v oranžových kšandách představili budoucím vysokoškolákům život na naší fakultě a ukázali jim, proč jít studovat právě k nám. I tuto sobotu se k nám připojili zástupci International Office, kteří připomněli, že i Erasmus k vysokoškolskému studiu patří. Hladem nikdo rozhodně netrpěl, protože stejně jako po celý semestr bylo i v sobotu pro budoucí studenty otevřeno...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Ve čtvrtek 23. února 2023 se v Aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice uskutečnily bakalářská sponze a inženýrská promoce. Svá studia ukončilo 65 bakalářů a 34 inženýrů Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice ve studijních programech Hospodářská politika a veřejná správa, Ekonomika a management, Informatika a systémové inženýrství a Aplikovaná informatika. Vysokoškolské diplomy obdrželi čerství absolventi z rukou děkana prof. Ing. Jana Stejskala, Ph.D.
Ústav podnikové ekonomiky a managementu Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice zve na přednášku Inteligentní digitální ochrana zdraví a výzkum dopadů jejího nasazení na ekonomiku soukromého a veřejného sektoru z hlediska systémového řízení jakosti, se kterou vystoupí PRINCIPAL ENGINEERING s. r. o. Přednáška se uskuteční dne 16. 3. 2023 od 10:00 hod. do 11:30 hod. v učebně DB-B2. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Kontaktní osoba: Ing. Karel Šatera, Ph.D., MBA (email: karel....
Vážení přátelé, uplynul už rok od chvíle, kdy jsem k Vám prostřednictvím prostřednictvím webu Fakulty filozofické Univerzity Pardubice promlouval u příležitosti právě započaté ruské agrese na Ukrajině. Tento hrůzný konflikt stále trvá, denně plodí další a další odporná zvěrstva. Děkuji všem, kteří se rozhodli čelit zlu aktivní pomocí válečným obětem; všem, kteří v této činnosti nepolevují – ať jde o práci našich studentů a zaměstnanců v Krajském asistenčním centru,...
Naše fakulta slaví v tomto roce 30 let, a to je skvělá příležitost k oslavám, setkávání i k dalšímu vzdělávání nejen našich studentů. Čeká nás letní semestr plný akcí, na které vás srdečně zveme!  O jednotlivých akcích vás budeme průběžně informovat na fakultním webu, Facebooku, Instagramu i TikToku, tak nás nezapomeňte sledovat.   A co nás čeká? 6. 3.  Seminář EVROPSKÉ ŽELEZNICE: udržitelná železniční doprava...
Předsednictvo AS FZS si Vás dovoluje pozvat na 6. řádné zasedání akademického senátu fakulty. Program zasedání: Zahájení zasedání Schválení skrutátorů Program zasedání Volba děkanky/děkana FZS Navrhované změny ve studijních programech Různé Ukončení zasedání Zasedání AS FZS a samotná volba kandidáta na funkci děkana proběhne v úterý dne  28. února od 9:00 hodin v ZE3, kde členové akademického senátu vyberou jednoho...
6. února 2023 zasáhla dvě silná zemětřesení jižní Turecko a severní Sýrii. Zemřelo více než 45 tisíc osob, desítky tisíc dalších byly zraněny a mnoho lidí přišlo o domov. Některá postižená města téměř zcela zanikla. „Tato zemětřesení nezasáhla jen jeden region, ale vzhledem k počtu obětí a milionům lidí bez domova jde o tragédii, se kterou se budeme potýkat dlouho. Truchlíme, ale zároveň děláme maximum pro ty, kteří zemětřesení přežili. Víme, že díky pomoci může být život v ...