Novinky

Vážení uživatelé, jako předplatitelé služeb ProQuest máme možnost nyní nově využít volný přístup do databáze Coronavirus Research Database. Jak již je z názvu patrno, jedná se o zdroj zpřístupňující relevantní odbornou literaturu týkající se nového koronaviru (resp. nemoci COVID-19). K dispozici jsou plné texty pokrývající všechny aspekty COVID-19 a souvisejících infekčních chorob (např. MERS, SARS). Databáze agreguje autoritativní obsah z ProQuestu – časopisy,...
Zcela unikátní knihu "Pardubicko z nebe" si budou moci zájemci zakoupit jako nezapomenutelnou připomínku Pardubického kraje vydávanou u příležitosti 70. výročí chemického vysokého vzdělávaní v Pardubicích. Od května ji bude možno zakoupit přes webové stránky nakladatelství CBS a později i v turistických centrech nebo knihkupectvích. Česko-anglická publikace nabízí na více jak 130 stranách netradiční letecké pohledy na Pardubický region v jeho plné kráse. Jednotlivé oblasti...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
  V souvislosti s mimořádnými opatřeními jsme aktualizovali fakultní Harmonogram akademického roku 2019/2020. Nové termíny jsou posunuty tak, aby se v rámci studia (vč. samostudia a ukončování předmětů) i praktických činností (v ateliérech či in situ) zvýšila pravděpodobnosti úspěšného dokončení všech povinností do okamžiku kontroly studia a zápisu do následujícího akademického roku (naplánováno na 2. polovinu září). Nejsme bohužel schopni odhadnout, jak se situace...
Vážení studenti, všichni v tyto dny čekáte, jak bude dále probíhat vaše studium v letním semestru. Vedení fakulty připravilo podrobný harmonogram a postup pro mimořádné zvládnutí letního semestru.  Věříme, že na většinu vašich otázek naleznete odpovědi v dokumentu, který je umístěný na studentském intranetu v odkazu studium - výuka Informace k organizaci odbnorné praxe, která čeká studenty 2.ročníku bakalářského studia, naleznete zde. Aktualizovaný...
Kovová plastika Chemika, která byla od roku 1978 umístěna na Palackého třídě, se přesune před Fakultu chemicko-technologickou Univerzity Pardubice. Jejím vlastníkem už od letošního roku nebude město Pardubice, jak tomu bylo doposud, ale nejstarší fakulta Univerzity Pardubice, která toto umělecké dílo z ateliéru akademického sochaře Luboše Moravce obdržela od radnice formou daru. „Umístění plastiky Chemika na Palackého třídě dávno ztratilo své opodstatnění, zejména v ...
Vážení uchazeči o studium na Fakultě restaurování UPa, rádi bychom Vás informovali, že přijímání přihlášek ke studiu probíhá beze změny, v této chvíli též platí původní termín přijímacích zkoušek do bakalářského studijního programu. Přihlášky na Bc. do 7. 5. 2020 Termín konání přijímacích zkoušek Bc. 16. - 18. 6. 2020  
U nás se můžete přihlásit ke studiu do 30. června 2020, a to do bakalářských i magisterských studijním programů.  Do bakalářského studia přijímáme uchazeče bez přijímacích zkoušek na základě výsledků středoškolského studia. Do navazujících magisterských programů také bez příjímacích zkoušek na základě hodnocení závěrečné práce, předmětů u SZZ a studijního průměru v průběhu studia. Dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení a konečného vysvědčení z...
AS FF pozvánka 30. 03. 2020
POZVÁNKA na 79. zasedání AS FF UPa   které se koná v pondělí 6. dubna 2020 od 14:00 hodin formou videokonference zde:   https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzM5YWM5NDktZjJjNi00M2JjLTkyODAtNWZlMTY4ZjE0Mzkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2249307c8d-b7bd-42d1-9570-63cbd63caf1b%22%2c%22Oid%22%3a%22984aaf83-bcae-42d3-9d66-6e1b35bbc4d9%22%7d     Program: Zahájení a jmenování...