Novinky

Oznámení SO 06. 08. 2020
Vážené studentky, vážení studenti, dovolujeme si oznámit, že v pátek 7. srpna 2020 bude studijní oddělní FZS z důvodu technické odstávky zavřeno. Děkujeme za pochopení. Studijní oddělní FZS  
Ledek je žádané zboží. Důležité jsou detaily, za jakých podmínek se skladuje, říká český odborník na bezpečnost při práci s chemickými látkami. Z dostupných informací vyplývá, že úterní neštěstí v Bejrútu způsobil výbuch dusičnanu amonného, tedy ledku. Podle Miloše Ferjenčíka, vedoucího Ústavu energetických materiálů na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice, přitom ledek není extrémně výbušný. Jeho skladování není nic výjimečného a platí to i pro Česko,...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Po sérii nedávných nehod na železnici sestavily České dráhy „Radu pro větší bezpečnost na železnici“, která by měla přispět svými návrhy ke zlepšení situace. Při jejím sestavování byla oslovena také Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, která nominovala své experty na tuto oblast, a to Ing. Petra Nachtigalla, Ph.D. z Katedry technologie řízení dopravy a Ing. Tomáše Michálka, Ph.D. z Katedry dopravních prostředků a diagnostiky. Kromě expertů z Univerzity...
Od úterý 1. 9. budou probíhat na Fakultě ekonomicko-správní státní závěrečné zkoušky bakalářského a navazujícího magisterského studia ve všech studijních programech. Zkoušky potrvají do 11. 9. 2020.
Dne 23. 9. 2020 proběhnou od 10.30 hod obhajoby disertačních prací na Fakultě ekonomicko-správní.
Mezioborová monografie se primárně zabývá renesančními štukaturami telčského zámku, a to dekoracemi kleneb kaple sv. Jiří Starého stavení, tzv. Zachariášova pokoje a kaple Všech svatých v Jižním paláci, nikou s Adamem a Evou v arkádě nádvoří, císařským erbem Maxmiliána II. v loubí Horní zahrady a Plutonovým spřežením na zahradní fasádě Starého stavení. Katalogovým heslům zahrnujícím uměnovědnou, restaurátorskou a technologickou analýzu předcházejí rozsáhlé syntetizující kapitoly o štukaturách v...
Role železniční dopravy se za posledních deset let výrazně změnila. Železnice byla a je konfrontována s celou řadou procesů, které lze v krátkosti popsat jako liberalizace a digitalizace. Ty s sebou přináší jak příležitosti, tak hrozby. Železniční systém v ČR proto stojí na „životní křižovatce" dalšího rozvoje. Všechny tyto procesy jsou zaváděny z důvodu zajištění nediskriminovaného přístupu na železniční trh a s cílem zvýšit bezpečnost a spolehlivost Železniční doprava musí v budoucnu...