Novinky

Fakulta ekonomicko-správní uzavřela smlouvu o spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje. Jozef Kopřivňanský, MBA, předseda představenstva komory, spolu s ředitelkou Úřadu KHK PK RNDr. Evou Malinovou projednali s vedením fakulty minulý týden během společného jednání možnosti spolupráce v oblasti vzdělávání jako jsou např. odborné praxe a stáže studentů a účast na Týdnu teorie a praxe v ekonomice. Díky navázaní této spolupráce se do akademického...
POZVÁNKA na 92. zasedání AS FF UPa které se koná v pondělí 28. června 2021 od 13.30 prezenční formou v místnosti EB 01009     Program zasedání AS FF UPa Zahájení a jmenování skrutátora Schválení programu jednání Informace ohledně složení AS FF UPce: končící mandát některých senátorů Projednání návrhu doc. Hejduka: směrnice o jednacím řádu oborových rad doktorského studia na FF Projednání...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Dovolujeme si oznámit omezení provozu studijního oddělení FZS z důvodu organizace akademických obřadů a zápisů do 1. ročníků. Studijní oddělení bude uzavřeno ve dnech: 29. 6. 2021  1. 7. 2021 2. 7. 2021  7. 7. 2021  Neodkladné záležitosti studentů bude v uvedené dny vyřizovat kancelář č. 02008 - Lenka Kuthanová, Kristýna Bendová, Denisa Sucková, tel.: 466 037 541.   V období  letních prázdnin (12. 7. - 13....
Vážené studentky, vážení studenti, upozorňujeme na změnu úředních hodin na studijním referátu FES v době prázdnin. V období od 7. 7. do 16. 7. 2021 bude studijní oddělení uzavřené z důvodu čerpání dovolené. Poštu je možné vhodit do schránky u studijního oddělení nebo u výtahu za recepcí. V období od 19. 7. do 20. 8. 2021 budou úřední hodiny upraveny následovně: úterý      8.00 - 11.00 hodin středa    8.00...
Bakalářské studium a) uchazeči, kteří již splnili všechny podmínky v přijímacím řízení  pro přijetí ke studiu, naleznou již nyní rozhodnutí na webových stránkách zde.  b) uchazeči, kteří zatím nedodali na studijní oddělení FES ověřenou kopii maturitního vysvědčení, tak musí učinit co nejdříve. Teprve tím splní poslední z podmínek pro přijetí na FES. Následně - přibližně do týdne - naleznou rozhodnutí na webových stránkách zde .  Návod pro stažení výsledků...
Irenu Podláskovou a Zaan Bester z Univerzity Pardubice včera ocenila Česká a Slovenská Asociace Jazykových Center za nejlepší Počin doby covidové. Během pandemie dosud natočily celkem 21 netradičních výukových a komunikačních videí v anglickém jazyce, která oslovila vysokoškoláky i veřejnost. V novém projektu Let´s Communicate lektorky zpracovávají různé společenské situace kreativním způsobem a odlehčenou formou. „Naše kolegyně dokázaly velmi rychle zareagovat na situaci...
Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice od října letošního roku opět otevírá pro seniory a zájemce z řad veřejnosti všech věkových kategorií Univerzitu třetího věku s cyklem přednášek „Společnost v 21. století – trendy moderní doby“. Na zájemce čeká v zimním semestru deset přednášek.  Na každém setkání bude představeno jedno aktuální ekonomické téma, které doplní další téma z oblasti společenských věd. Podrobný program naleznete zde. ...
Rozhodnutím kolegia děkana FEI dochází ke změně ve schváleném Harmonogramu akademického roku 2020/2021 – zrušení promoce a sponze absolventů FEI dne 30. června 2021. Pro absolventy FEI bude připraven náhradní termín obřadů v podzimních měsících tohoto roku. Informace o konkrétním termínu bude s dostatečným časovým předstihem zveřejněna na webových stránkách FEI (Fakulta elektrotechniky a informatiky (upce.cz)) a zaslána absolventům prostřednictvím elektronické pošty....