Novinky

  Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti, zažili jsme dobu, která změnila naše pracovní i osobní životy. Čas, který nám rutinu změnil v novinku a z komfortu udělal zcela nečekanou výzvu. Myslím, že jste stejně jako já rádi, že se můžeme pomalu vracet k normálnímu provozu. Ke kontaktu se studenty, s kolegy a k zázemí, na které jsme zvyklí. Je to ten pravý čas, kdy se sluší poděkovat. Rád bych poděkoval Vám všem, za trpělivost a práci v...
Milé studentky, milí studenti, vláda ČR postupně rozvolňuje nastavená opatření spojená s COVID-19. Na celou situaci reagujeme i my. Dodatkem jsme upravili opatření děkana č. 9 v souladu s usneseními vlády České republiky č. 537 ze dne 11. 5. 2020 a č. 555 ze dne 18. 5. 2020. Stále je umožněna osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole (podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)), za splnění...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
26. 5. 2020 POKRAČUJEME!! V kapacitě kurzu se uvolnilo posledních pár míst, můžete se také zapojit!. Kurz je zaměřen na zvládání stresu. Dozvíš se jak reaguje Tvé tělo i Tvá mysl na zátěžové situace. Zjistíš, co zrovna Tobě nejlépe pomáhá a jaké reakce jsou bezpečné.  A v neposlední řadě také to, zda a jak tomu všemu předcházet. Kurz poběží každé úterý od 16:30, v budově Fakulty elektrotechniky a informatiky, Poradenská místnost SU403. Setkání budou...
INFORMACE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE do bakalářských studijních programů Dle úpravy pravidel k přijímacímu řízení na základě současného stavu a dle zákona č. 188/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů  byly stanoveny termíny přijímací zkoušky:     11. 6. 2020  pro bakalářský studijní program:   Všeobecné...
Příměstský tábor 14. 05. 2020
Chcete strávit zajímavý prázdninový týden? Dopravní fakulta Jana Pernera pořádá Příměstský tábor 17. – 21. srpna 2020 Přihláška na tábor Hlavní program: výroba nože s pevnou čepelí  výroba koženého pouzdra na nůž Doprovodný program: teambuildingové hry exkurze lukostřelba další doprovodný program Cena:  2 900,- Kč              ...
Dovolujeme si oznámit vydání nových pravidel: Opatření děkanky č. 7/2020 Provoz Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice při omezení studia
Na základě Usnesení vlády České republiky č. 537 ze dne 11. května 2020 (přílohy 1 a 2) vydává děkan Fakulty filozofické UPa s účinností od 13. května 2020 toto opatření. Studenti a akademičtí pracovníci se smí účastnit studia (výuky, zkoušení, státních závěrečných zkoušek, konzultací apod.), jestliže splní podmínky uvedené v Opatření děkana č. 4/2020, čl. 1, odst. 4. Ochranu horních cest dýchacích však nemusejí mít, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m a je-li v ...
Vážení posluchači Univerzity volného času, jelikož stále není možné pořádat akce nad 100 lidí - ani v měsíci květnu se přednáška UVČ konat nebude. O své přednášky nepřijdete, nyní probíhají jednání, kdy budou nahrazeny. Stále se čeká na další uvolnění opatření ze strany vlády. Přednášky z 19. 3., 16. 4. i 14. 5. by mohly být nahrazeny v měsíci červnu nebo v září. Budeme vás včas informovat. Zároveň prosíme, sledujte webové stránky Fakulty filozofické....