Nová komiksová výstava na Univerzitě Pardubice – „Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století“

21. 9. 2018
Výstava

Putovní komiksová výstava „JEŠTĚ JSME VE VÁLCE – PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ“ se na měsíc usídlila na Univerzitě Pardubice. Výstava formou dokumentárního grafického románu představuje vybraných třináct příběhů, vytvořených podle reálných vyprávění lidí, kteří prošli dramatickými zážitky z fronty 2. světové války, koncentračních táborů, komunistických lágrů a různými formami perzekuce komunistické Státní bezpečnosti.

„Forma grafického románu není již po desetiletí pouze relaxačním žánrem pro náctileté. Klasická komiksová díla – třeba Maus amerického kreslíře Arta Spiegelmana nebo Persepolis íránské autorky Marjane Satrapiové  – předvedla, že právě fenomén obrazů se slovním doprovodem dokáže velmi působivě zprostředkovávat problematiku holocaustu a života v diktátorském režimu na jedné, a dobrodružství osobní historie jedince nebo jeho rodinného společenství na straně druhé,“ říká ke komiksové tvorbě doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D., z Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

Kompletní příběhy pamětníků, jejichž zkrácené verze jsou součástí putovní výstavy, jsou obsahem stejnojmenné komiksové knihy: „Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století“. Vyprávění zaznamenali dokumentaristé z neziskové organizace POST BELLUM v rozmezí let 2001 – 2011.

Komiks je naléhavé a nezkrotné médium, dokáže na svého čtenáře a diváka snadno přenést úzkost i radostné nadšení, okamžiky velkého patosu i křehké a ryze komorní pocity,“ dodává docent Panoch.

Výstavu zahájil David Bartoň, jeden ze tří scénáristů, kteří se na knize, představující třináct strhujících příběhů z válečné fronty, koncentračních táborů, komunistického kriminálu i prostředí Státní bezpečnosti, podíleli a v současnosti je šéfredaktorem časopisu Přítomnost.

Vernisáž výstavy se uskutečnila v pondělí 24. září ve 14 hodin v univerzitním kampusu v Polabinách – ve výukovém areálu ve Studentské ulici v budově EB.

Derniéra výstavy pak bude o měsíc později, 24. října, a bude spojena s besedou k výročí roku 1968 s hosty z řad pamětníků.

Výstavu v Pardubicích v univerzitním kampusu umožnila na jaře započatá spolupráce Fakulty filozofické Univerzity Pardubice s nově vzniklou pobočkou společnosti PAMĚŤ NÁRODA pro region východních Čech i letošní speciální projekt Fakulty filozofické dedikovaný stoletému výročí republiky nesoucí název „Československo a jeho kulturní identita v historické paměti 20. a 21. století“.

Ing. Valerie Wágnerová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa