Nejstarší a největší fakultu vede nový děkan. One man show nechystá

18. 10. 2022

Respekt, pokora a odpovědnost. Taková slova volí při vstupu do funkce děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice Petr Němec. Sám na ní kdysi studoval.

„Můžu se už považovat za inventář fakulty, protože ke studiu jsem nastoupil v roce 1992. Tehdy ještě fakulta sídlila na náměstí Československých legií. Teď už jsme v novém areálu v Polabinách. Došlo ke kvalitativnímu posunu. Od roku 2009 jsme v moderních prostorách. Přístrojové vybavení je úplně jinde. Každoročně investujeme nižší desítky milionů korun do obnovy a nákupu nových zařízení. Právě bez špičkového zařízení se dnes věda dělat nedá.“

 

Přitlačit na počet

Ještě před několika lety měla fakulta přes 2 000 studentů. Momentálně to je asi 1 300 studentů. „Hlavní roli hraje demografie. Počet devatenáctiletých se za posledních deset let snížil řádově o 30 procent. Tento pokles pocítily všechny velké i regionální školy včetně naší.“

A jak to změnit? „Studenty můžeme přitáhnout díky propagaci s využitím moderních forem komunikačních platforem. Uvažujeme o restrukturalizaci studijních programů a přizpůsobení se poptávce. Připravíme profesně zaměřené bakalářské studijní programy, které v sobě obsahují povinnou jednosemestrální stáž. Půjde o dovednosti. Zatímco u akademicky zaměřených studijních programů se důraz klade na znalosti.“

V ohledu zaměstnanosti absolventů na tom je podle Němce fakulta velmi dobře. „Uplatnění nacházejí snadno. Ke studentům přistupujeme rodinně. Oproti velkým školám je kontakt se studenty přátelský. Vycházíme jim v maximální možné míře vstříc. Fakulta se může chlubit tím, že získala několik evropských projektů. Máme i několik dobrých publikačních výsledků.“

Hodně cílů

Nový děkan si přeje posun fakulty hned v několika ohledech. „Chtěl bych posun v oblasti pedagogiky, kde nás čeká transformace doktorského studia, větší zaměření na celoživotní vzdělávání. Další oblast je vědecko-výzkumná a tvůrčí činnost, kde bychom měli zvýšit kvalitu výstupů. Nadále bych chtěl podporovat excelentní týmy vědy a výzkumu. Nesmíme zapomenout ještě na další roli univerzity a fakulty, kterou je spolupráce se středními školami i městem a krajem, popularizační akce a podobně.“

Němec dobře ví, že změny nepůjdou ve stylu one man show. „Je potřeba, abychom všichni usilovně pracovali, protože naše cíle nejsou malé a navíc v současné geopolitické i ekonomické situaci ta práce není jednoduchá.“

Fakulta chemicko-technologická je nejstarší součástí Univerzity Pardubice. Její historie sahá do roku 1950. „Zároveň je největší co do počtu zaměstnanců. Funkci přebírám po děkanovi, který má za sebou dvě funkční období. Pan profesor Kalenda byl a je velmi silnou osobností. Pomyslné žezlo jsme si předali velmi snadno a hladce. Pana profesora znám dlouhá léta. Byl jsem v jeho týmu jako proděkan. Často se radíme. On mě do určité míry dovychoval. Přece jenom je starší a zkušenější.“

Rozhovor je se svolením převzatý z Českého rozhlasu Pardubice

TEXT: Jakub Malý - Český rozhlas Pardubice/FOTO: Milan Reinberk