Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

prof. Holčapek přebírá cenu města Pardubice

Published: 11.06.2024

Emeritní rektor Univerzity Pardubice prof. Miroslav Ludwig, excelentní vědec Fakulty chemicko-technologické UPCE prof. Michal Holčapek i pedagog a úspěšný sportovec z Dopravní fakulty Jana Pernera RNDr. Jan Zajíc, CSc., si převzali Medaili města Pardubic za dlouhodobý přínos městu.

Zastupitelstvo města Pardubic o udělení cen rozhodlo na svém zasedání 27. listopadu 2023. Tento týden si za účasti vedení města a rektora univerzity tři ocenění medaile převzali.  

Emeritní rektor prof. Miroslav Ludwig je absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích. V celé 30leté historii Univerzity Pardubice vykonával 14 let funkci rektora Univerzity Pardubice a 11 let působil jako její prorektor. Byl také předsedou Akademického senátu univerzity a je stále úspěšným vědcem. Jako profesor v oboru organická chemie je autorem padesáti šesti vědeckých publikací a autorem a spoluautorem více než sta vystoupení na zahraničních a domácích konferencích. Absolvoval stáže na univerzitách ve Švédsku, Německu a Japonsku. Zabývá se syntetickou a fyzikální organickou chemií. Je také držitelem Ceny za zásluhy i Pardubický kraj. „Je mi velkou ctí, že Vám mohu předat toto ocenění za Váš mimořádný přínos a dlouholetou službu na Univerzitě Pardubice. Vaše působení na pozici rektora výrazně přispělo k rozvoji naší univerzity a celého akademického prostředí v Pardubicích - z původně jednooborové vysoké školy se stala multidisciplinární vysokoškolská instituce, která dnes poskytuje vzdělání v širokém spektru vědních disciplín. Vaše vedení a znalosti významně obohatily nejen samotnou univerzitu, ale také širší akademickou obec a společnost. Pod Vaším vedením dosáhla Univerzita Pardubice mnoha významných úspěchů v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání, a stala se respektovanou institucí. Věřím, že Vaše práce a odkaz budou inspirací pro současné i budoucí generace akademiků,“ řekl k udělení medaile prof. Ludwigovi primátor města Jan Nadrchal.

Analytický chemik a absolvent univerzity prof. Michal Holčapek z Fakulty chemicko-technologické je v současnosti jedním z nejúspěšnějších vědců. Analýzy lipidů, kterými se zabývá, umožnily vyvinout novou světově unikátní metodiku pro detekci rakoviny slinivky břišní a dalších typů pouze z krve. Loni získal pro svůj další výzkum lipidů vysoce prestižní grant Evropské rady pro výzkum (ERC). V roce 2021 mu ministr školství, mládeže a tělovýchovy udělil Cenu za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti přírodních věd. jako první Čech také v roce 2022 převzal za dlouholetý výzkum lipidů v USA Cenu Herberta J. Duttona. Loni Cenu Rudolfa Lukeše, kterou uděluje Česká společnost chemická ve spolupráci s Nadací Experientia za významný přínos v oboru hmotnostní spektrometrie. „Díky Vaší odbornosti a odhodlání se Vám podařilo dosáhnout výsledků, které posouvají hranice současného vědeckého poznání. Za Vaši vynikající výzkumnou práci a mimořádnou činnost Vám za statutární město Pardubice velice děkuji a uděluji Vám toto významné ocenění. Držím Vám palce ve Vaší práci, ať se Vám daří v profesním i osobním životě,“ řekl k udělení medaile primátor města Jan Nadrchal.

Fyzik a aktivní sportovec RNDR. Jan Zajíc, CSc., který působí momentálně na Katedře mechaniky, materiálů a částí strojů Dopravní fakulty Jana Pernera UPCE. Ocenění města získal za svůj celoživotní koníček, kterým je lehká atletika. Celoživotní činnost ve sportovních organizacích odstartoval v 80. letech minulého století jako rekreační běžec. Postupně od pouhého závodění přešel k organizování a měření celé řady běžeckých závodů v pardubickém regionu. Jeho do té doby amatérská činnost ho přivedla do atletického oddílu Hvězda Pardubice, kde se stal registrovaným atletem a současně se zapojil i jako aktivní rozhodčí, organizátor a funkcionář. Až do současnosti je členem výboru atletického oddílu Hvězda a řadu let působil také jako vedoucí různých družstev mládeže. I v téměř 71 letech je stále registrovaným atletem pod Českým atletickým svazem a aktivně závodí. Účastní se chodeckých klání včetně Mistrovství ČR veteránů na tratích od 3 do 20 km. Sportovní chůze mu přinesla i největší individuální úspěch - loni se stal Mistrem ČR v chůzi veteránů (v kategorii 70 – 74 let) na 10 km. 

Foto: Magistrát města Pardubice