Genderově senzitivní komunikace v akademickém prostředí

2. 12. 2022

Víte, co je a jak má vypadat genderově senzitivní komunikace?

Nechte se inspirovat zajímavým seminářem

 

Ve čtvrtek 15. prosince se uskuteční od 14 hodin online seminář

Genderově sensitivní komunikace v akademickém prostředí“lektorkou Timeou Crofony.

 

Studentky a studenti doktorského studia a mladí vědci a vědkyně univerzity se mohou registrovat přes mentoringový program Univerzity Pardubice – Vzdělávací akce akademický rok 2022 - 2023 | Univerzita Pardubice (upce.cz) a zaměstnanci zde.

 

Externí lektorka, Mgr. Timea Crofony, která se dlouhodobě věnuje rovným příležitostem a je nezávislou mezinárodní lektorkou na téma „genderová rovnost“ pro univerzity a výzkumné organizace v Evropě a projektovou manažerkou a hostitelkou série rozhovorů „Talks on Israel Studies“ Evropské asociace izraelských studií, nabídne vhled do tématu akademické etiky a komunikace a přiblíží odpovědi na otázky:

- Co je genderově senzitivní komunikace a proč by nás měla zajímat?

- Jak jazyk formuje a ovlivňuje naše prostředí?

- Jak na komunikaci v akademickém prostředí?

Plánovaný seminář nabídne zajímavá témata, např. změna chování a někdy nevědomých předsudků či stereotypů a vedení kultivované, citlivé komunikace zohledňující podíl podreprezentovaných skupin působících na univerzitě. Důraz na rovný přístup, nediskriminační vyjadřování, případně eliminace diskriminačních otázek, jazykové obohacení komunikace a univerzitních dokumentů o zdvojené tvary a postupné zmírnění nadužívání generického maskulina může být jedním z takových začátků změn.

Připojte se a dozvíte se více.

Akce je organizována v rámci 2. ročníku mentoringového programu Univerzity Pardubice zastřešeným projektem STROP, který řeší „HR strategii rozvoje Univerzity Pardubice“ za podpory centralizovaného rozvojového projektu s názvem „Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky“.

 

Ing. Iveta Moravcová

HR manažerka

vedoucí oddělení HR Award

Oddělení lidských zdrojů UPCE