Charitativní Běh naděje v Pardubicích pod taktovkou univerzity

5. 10. 2016

V sobotu 8. října dopoledne se uskuteční pod taktovkou Univerzity Pardubice již tradiční charitativní BĚH NADĚJE, který probíhá v rámci programu podzimní části Městských slavností města Pardubic.

Tradiční běh pro zdraví a na podporu výzkumu léčení rakoviny pořádá Katedra tělovýchovy a sportu a Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Univerzitní sportovní klub, z.s. ve spolupráci s Klubem onkologicky nemocných.

Na trasu dlouhou přibližně 2 500 m se mohou vydat v sobotu 8. října z Pernštýnského náměstí všichni, sportovci i nesportovci a zdolat ji během či chůzí. Pro účastníky na kolech nebo kolečkových bruslích je připravena trať o délce zhruba 3 500 m.

Prezentace začíná v 9:00 hodin a první start je na Pernštýnském náměstí v 10:00 hodin dopoledne pro běžce a pro cyklisty a bruslaře bude další start v 10:30 hodin.

V rámci doprovodného programu bude nabízeno měření krevního tlaku a tělesného tuku, které budou provádět studenti Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, dále poradna tělesné výživy a pohybu. Proběhne i ukázka cvičení aerobiku žen Univerzitního sportovního klubu a vystoupení pohybového studia Hroch. Pro zaregistrované účastníky jsou připraveny tradičně drobné upomínkové předměty.

Vítězi budou všichni, kdo se zúčastní a přispějí k naplnění tří poslání charitativního běhu:

- finančního – z dobrovolných příspěvků účastníků finančně podpořit výzkum léčení rakoviny,
- solidárního – vyjádřit solidaritu s nemocnými,
- preventivního – pravidelným pohybem a správnou životosprávou udělat něco pro své zdraví a předcházet onkologickým i ostatním civilizačním onemocněním.

Loňského ročníku se zúčastnilo celkem 365 účastníků. Na konto boje proti rakovině účastníci běhu věnovali, formou dobrovolných startovních příspěvků, částku 17 594,- Kč.

Organizátoři srdečně zvou všechny obyvatele města Pardubic i regionu k účasti a podpoře tohoto běhu pro zdraví a charitativní účely.

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí Univerzity Pardubice