Zrušení akademických obřadů promoce a sponze

25. 6. 2021

Rozhodnutím kolegia děkana FEI dochází ke změně ve schváleném Harmonogramu akademického roku 2020/2021 –

zrušení promoce a sponze absolventů FEI dne 30. června 2021.

Pro absolventy FEI bude připraven náhradní termín obřadů v podzimních měsících tohoto roku. Informace o konkrétním termínu bude s dostatečným časovým předstihem zveřejněna na webových stránkách FEI (Fakulta elektrotechniky a informatiky (upce.cz)) a zaslána absolventům prostřednictvím elektronické pošty. Absolventi, kteří o účast na obřadu nemají zájem, si mohou diplom vyzvednout na studijním oddělení od 10. 7. 2021.  Vyzvednutí mimo úřední hodiny je možné po domluvě s referentkou.

R. Kalhousová
Studijní oddělení FEI