Zemřel bývalý rektor Univerzity Pardubice - prof. Ing. Ivan Machač, CSc.

4. 1. 2021

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 28. prosince 2020 zemřel náš vážený akademik, prof. Ing. Ivan Machač, CSc., rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích v letech 1988-1990.

Profesor Machač byl nejen absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích (v roce 1961), ale celý svůj profesní život zasvětil své alma mater. Téměř šedesát let působil jako vysokoškolský učitel a vědec na (dnes) Ústavu environmentálního a chemického inženýrství Fakulty chemicko-technologické, původně katedře procesů a zařízení chemické technologie. Ve složitém období 1988-1990 stál v čele tehdejší Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích jako její rektor.

Jeho pevné propojení s naší vysokou školou a posléze univerzitou, s našimi akademickými činnostmi a životem bylo umocněno i skutečností, že jak profesor Machač, tak jeho manželka, paní docentka RNDr. Ludmila Machačová, CSc., byli na naší škole po dlouhá léta váženými členy našeho akademického sboru a obce.

Ztráta každé osobnosti a jejího tvůrčího ducha je vždy těžká, ztráta vědce a pedagoga, který se podílel na utváření nových generací odborníků v oblasti chemického inženýrství, je nenahraditelná, stejně jako osobní a celoživotní přispění profesora Machače k rozvoji vědeckého oboru, kterému se celá léta věnoval.

Profesor Ivan Machač zůstane navždy zapsán do života Univerzity Pardubice.

ČEST JEHO PAMÁTCE!