Zemřel bývalý rektor Univerzity Pardubice doc. Ing. Josef Panchartek, CSc.

30. 8. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 24. srpna 2022 zemřel ve věku 90 let náš vážený akademik, doc. Ing. Josef Panchartek, CSc., který stál v čele tehdejší Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích jako její rektor v porevolučních letech 1990 – 1991.

Docent Panchartek byl jedním z prvních absolventů Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích. Diplom inženýra chemie zde získal v roce 1954, v roce 1963 pak dosáhl titulu kandidáta chemických věd. Od roku 1964 působil na své alma mater jako pedagog na Katedře organické chemie, v oboru organická chemi se v roce 1973 také habilitoval. 

Po svržení totalitního režimu v naší zemi, v roce 1990, byl docent Panchartek na základě demokratických voleb, kterých se účastnili zaměstnanci i studenti tehdejší Vysoké školy chemicko - technologické v Pardubicích jmenován rektorem. Funkci rektora zastával do roku 1991, následně vykonával funkci prorektora pro pedagogické záležitosti. V roce 1992 odešel do důchodu, avšak i poté se svou alma mater dále spolupracoval. Když v roce 1992 vznikl na tehdejší Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích Ústav cizích jazyků, přejmenovaný v roce 1995 na Ústav jazyků a humanitních studií, využil zde docent Panchartek své dlouholeté pedagogické zkušenosti a vynikající znalosti anglické chemické terminologie, na ústavu působil v letech 1994 – 1996.

Docent Panchartek byl uznávaným vědcem a skvělým pedagogem, který byl mezi studenty mimořádně oblíben. Za dobu téměř třiceti let svého působení na tehdejší Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích významně přispěl k rozvoji vědeckého oboru organické chemie, kterému se po dlouhá léta aktivně věnoval, a k formování nových generací odborníků v tomto oboru. Jako člen vedení se pak zasloužil o celkový rozvoj školy, její rozkvět a věhlas, za což byl v roce 2000 oceněn medailí rektora za zásluhy o Univerzitu Pardubice.

Ztráta této výjimečné osobnosti je nenahraditelná. Pan doc. Ing. Josef  Panchartek, CSc. zůstane navždy zapsán do kroniky života Univerzity Pardubice. 

Čest jeho památce!