Pronájem prostor univerzitní auly, poslucháren v areálu Dopravní fakulty Jana Pernera a konferenčního sálu v budově rektorátu univerzity zajišťují Konferenční služby.

V moderním a kulturním prostředí přímo v univerzitním kampusu nabízí špičkové technické zázemí, které lze využít pro konání konferencí, sympozií, seminářů a dalších odborných a společensko-kulturních akcí, včetně mezinárodních.

 

Kontakt

mobil 605 147 506

Romana
Nepovímová


Rektorát a celouniverzitní útvary

romana.nepovimova@upce.cz
466 036 633

Bc.
Petra
Černohubá


Rektorát a celouniverzitní útvary

petra.cernohuba@upce.cz
466 036 446
false