Ceník AV techniky a souvisejících služeb

Ceník AV techniky  a souvisejících služeb
  druh AV, služby sazba za hodinu sazba za den/8h
1. dataprojektor pro malé učebny (do 30 os) 150 Kč 1 000 Kč
2. dataprojektor pro střední učebny (do 80 os) 200 Kč 1 500 Kč
3. dataprojektor pro velké učebny (do 350 míst) 300 Kč 2 000 Kč
4. dataprojektor pro A1 nebo dvouprojekci 400 Kč 3 000 Kč
5. dataprojektor mobilní 100 Kč 650 Kč
6. plátno - mobilní   500 Kč
7. vizualizér 100 Kč 650 Kč
8. ozvučení - stálé v učebně ne 100 Kč
9. ozvučení - mobilní (2 reproduktory + 1 mikrofon) ne 500 Kč
10. řídící systém - stálý v učebně ne 150 Kč
11. interaktivní tabule ( s dataprojektorem) 200 Kč 1 500 Kč
12. interaktivní displej 150 Kč 1 000 Kč
13. mikrofon - drátový - součástí systému 20 Kč 150 Kč
14. mikrofon bezdrátový 50 Kč 300 Kč
15. DVD přehrávač mobilní ne 200 Kč
16. záznam zvuku - mobilní 2Kč/min  
17. hrubý záznam obrazu+zvuku- včetně zpracování na nosič 5Kč/min  
18. kameraman - záznam s 1 kamerou 1 000 Kč ne
19. stříhání a zpracování záznamu 650 Kč ne
20. fotodokumentace 700 Kč ne
21. zpracování fotodokunemtace 600 Kč ne
22. příprava a úklid akce 500 Kč /jednorázová platba  
23. šatna 100 Kč ne
24. AV technik 350 Kč 2 000 Kč
25. pomocný AV technik 100 Kč 700 Kč
26. požární hlídka 150 Kč 1 000 Kč
27. flipchart s popisovači a blokem ne 100 Kč
28. stoly ne 100 Kč
29. reklamní panely- nástěnky ne 100 Kč
30. židle ne 30 Kč
31. připojení wifi- zahájení provozu ne 1 500 Kč
32. sazba wifi za provoz ne 500 Kč
33. kuchyňka - samostatný pronájem 100 Kč 700 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH, která činí 21%. ( neplatí pro interní objednavatele