Zasedání Správní rady Univerzity Pardubice - 12. 1. 2018