UPCE

Základy publikování - seminář knihovny v mentoringovém programu

22. 11. 2022

Cílem workshopu je poskytnout studentům informace, návody, rady a tipy pro jejich publikační činnost.

Teoretický základ bude podpořen praktickými ukázkami a úkoly.

Můžete si také připravit otázky nebo problémy, se kterými jste se doposud v praxi nebo během studia setkali.

 

Témata workshopu:

1. blok:

1.         (Anti)plagiátorství (citační etika, Creative Commons, antiplagiátorské systémy)

2.         Citační manažery (Zotero, Mendeley, EndNote Basic, Citace Pro Plus)

3.         Nástroje pro jazykovou korekturu odborných textů v angličtině (Grammarly, Writefull)

2. blok:

1.         Základní citační analýzy (citační databáze, metriky a hodnocení VaV)

2.         Open Access (typy OA, APC, predátoři)

3.         Identifikátory osob, dokumentů, záznamů

4.         Evidence publikační činnosti na UPCE (OBD)

 

Termíny:

1. blok: 22. 11. 2022

2. blok: 29. 11. 2022

vždy od 9 do 12 hodin

místnost: UA / A4

kapacita: max 25 osob

 

lektorky:  Ing. Blanka Jankovská a Mgr. Veronika Kolínová

ing. arch. Iva Svobodová
referát HR Award