Zahraničních Erasmus studentů přibývá

6. 11. 2018

Také v letošním akademickém roce přijelo na univerzitu a jejích sedm fakult několik stovek zahraničních studentů z Evropy, Asie, Afriky, ale i Jižní Ameriky. Kromě angličtiny jsou tak v kampusu slyšet i další cizí jazyky. „V zimním semestru studuje na naší univerzitě téměř 600 zahraničních vysokoškoláků ze 72 zemí světa,“ říká Mgr. Věra Albrechtová z Centra mezinárodních mobilit Univerzity Pardubice.

Ke studiu se na začátku zimního semestru zapsalo celkem 566 cizinců. Toto číslo v sobě zahrnuje i krátkodobé mobility, tedy studium v jednom semestru nebo jeho menší části. Zahraniční studenti činí necelých 8 % z celkového počtu letošních vysokoškoláků naší univerzity.

Počet letošních zahraničních studentů

Strávit jeden semestr v Pardubicích se rozhodlo více než 150 studentů z celého světa, kteří přijeli na zimní semestr na základě evropského výměnného programu Erasmus+. Nejvíce jich letos přijelo opět z Turecka a Španělska. Tradičně jich nejvíce studuje na Fakultě ekonomicko-správní.

Kromě toho studuje letos v ucelených akreditovaných programech fakult Univerzity Pardubice, tedy dlouhodobě, dva nebo tři roky, více než 400 zahraničních studentů z 57 zemí světa. Nejpočetněji je samozřejmě zastoupeno Slovensko (necelá 1/3). Další početnou skupinou jsou studenti z Ukrajiny, Ruska, Ghany, Běloruska, Kazachstánu, Indie a Sýrie.

„Celkový podíl zahraničních studentů se sice nijak významně nemění, ale v posledních třech letech zvláště Erasmus studentů významně přibývá, což je pro univerzitu jistě dobrým vysvědčením. Byli bychom ale rádi, kdyby odvahu k výjezdu do zahraničí našlo ještě více našich domácích studentů, protože i oni po svém návratu přispívají k internacionalizaci akademického prostředí a života na univerzitě,“ nabádá ke studiu v cizí zemi Věra Albrechtová.

Více o zahraničních studentech čtěte na stránkách e-Zpravodaje.

Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa