Začátek letního semestru na FF UPa distančně a on-line

19. 1. 2021

Děkan Fakulty filozofické UPa se po dohodě s vedoucími kateder rozhodl vydat opatření, jež je motivováno snahou zjednodušit začátek letního semestru, nenechávat nikoho do poslední chvíle v napětí a poskytnout studentům i akademikům v této chaotické době alespoň nějakou jistotu.​

 • Výuka v letním semestru bude probíhat až do 31. března distančně a on-line. Výuka v distanční formě je povinná jak pro akademické pracovníky, tak pro studenty.
   
 • Vedení fakulty doporučuje akademickým pracovníkům realizovat synchronní on-line výuku (dle rozvrhu) a využívat k tomu především MS Teams a LMS Moodle. Doporučujeme též vyučujícím zajistit dostatečné přestávky mezi jednotlivými hodinami.
   
 • Sylaby všech kurzů ve STAGu musejí být upraveny do 15. února tak, aby reflektovaly probíhající distanční výuku. Každý sylabus tedy bude obsahovat informace, jaké nástroje distanční výuky budou zvoleny, jaké (přiměřené) úkoly mají studenti splnit, jak budou hodnoceni a jak s nimi bude vyučující průběžně komunikovat.
   
 • Studenti budou mít při výuce zapnuté webkamery.

​Distanční výuka se nevztahuje na:

 • studenty vykonávající pedagogickou praktickou výuku a praxi na různých typech škol či školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy;
 • individuální konzultace;
 • studenty u zkoušek, pokud se neúčastní v jeden čas zkoušky více než 10 osob.

Toto opatření může být jako celek už před 31. březnem zrušeno, to by se ale zdravotní situace musela zlepšit natolik, aby se na fakultu mohli vrátit všichni studenti. Řešení spočívající v návratu jednoho ročníku do kontaktní výuky a současné výuce ostatních ročníků distančně se totiž v našich podmínkách nedá realizovat.

Pardubice, 19. ledna 2021
děkan FF UPa