Vždycky s helmou

15. 7. 2022

Kdy je partnerský vztah toxický? Jak poznat sexuální obtěžování? Jakým způsobem se chránit před pohlavními nemocemi? Na podobné otázky najdou teenageři odpovědi díky studentům z Univerzity Pardubice.

Studenti Fakulty filozofické otevřeli téma, které je pro mnohé tabu. Vytvořili brožuru, jež se zabývá sexuální výchovou žáků základních škol. Pomoci má nejen samotným teenagerům, ale také učitelům a rodičům, kterým napoví, jak s dětmi o těchto tématech mluvit.

Dospívají, dokončují základní školu, poznávají svět okolo sebe, sami sebe, svou sexualitu a také třeba i někoho jiného. Žáci osmých a devátých tříd stojí na prahu dospělosti a čeká je mnoho objevování, v němž mohou tápat. S tím by jim mohla pomoci novinka o sexuální výchově s názvem Vždycky s helmou. „Vzpomínali jsme, co nám rodiče v dětství říkali, co nás učili. Přestože jsem se já osobně musela podívat hodně let dozadu, v oblasti sexuální výchovy se za ta léta mnoho nezměnilo,“ popsala vyučující Lucie Hájková z Katedry věd o výchově, která více než třicetičlennou skupinu studentů při zpracování materiálu vedla.

Mnozí učitelé základních škol přiznávají, že nemají sexuální výchovu podle čeho učit. Rodiče zase často nevědí, jak o citlivých tématech se svými dětmi hovořit. I jim by příručka měla sloužit. „V dnešní době internetu děti potřebují něco, čím uvedete množství načerpaných informací na pravou míru. Řekli jsme si, že bychom mohli vytvořit materiál, který by udělal vhled do této problematiky. Pomohlo by to rodičům, kteří o tom nechtějí hovořit nebo nevědí jak, a také pedagogům na základních školách, kteří nevědí, jak dětem tyto informace předat,“ upřesnila Lucie Hájková s tím, že primárně je brožura ale určená samotným dospívajícím, kteří se tímto tématem začínají intenzivně zabývat.

Studenti diskutovali nejdříve s řediteli a učiteli základních škol, kteří mají s výukou této výchovy zkušenosti. Ti jim poradili, ať příručku napíší, jako když mladí lidé mluví k mladým lidem. Studenti proto volili slova tak, aby se co nejvíce přiblížili mluvě žáků osmých a devátých tříd. Zároveň se radili i se samotnými potenciálními čtenáři, aby od nich zjistili, jaké informace by ocenili.

Než se však teenageři k samotné sexuální výchově dostanou, čeká je stránka, která jim upřesní, co je to partnerský vztah a jak by měl a neměl vypadat. „Každý žák umí definovat, co je to partnerský vztah, že to znamená mít přítele nebo přítelkyni. Chtěli jsme, aby také věděli, že každý vztah je jedinečný a individuální a nelze ho porovnávat se vztahy ostatních,“ řekla studentka Eliška Greplová. Studenti upozornili také na znaky, které by se ve vztazích objevovat neměly, a připomněli tím teenagerům, že se nemusí bát říct ne – na cokoliv.

Zároveň se věnovali pohlavním nemocem, vhodné ochraně, ale také třeba sexuálnímu obtěžování, které popsali jako jednání se sexuálním podtextem, které je danému člověku nepříjemné. „Hodně lidí má v tomto směru nějakou negativní zkušenost, ale neumí ji pojmenovat. Mají špatnou vzpomínku, nepříjemný pocit, ale neuvědomují si, že šlo o sexuální obtěžování. Někdy je obtěžování i bagatelizováno. Oběť se svěří blízké osobě, která nad tím mávne rukou a řekne, že je to v pořádku. My bychom jim chtěli říct, že to v pořádku není. Pokud se necítí dobře, nemusí si to nechávat pro sebe,“ apelovala studentka Petra Bartošová, která celý projekt koordinovala.

Nebezpečí číhá i na internetu

Jedna z pěti hlavních kapitol nese název Internet, protože právě ten se pro mnohé teenagery stává hlavním zdrojem informací a pro některé dokonce jediným. Kromě varování před nepravdivými a zavádějícími informacemi čtenáři na stránkách najdou také rady. Jak nenaletět sexuálním predátorům, jaká rizika přináší sdílení různých obsahů nebo intimních fotografií. Dalším tématem, které je tabu, ale o kterém je podle studentů v této době důležité mluvit, jsou pornofilmy. Ty mají v publikaci také své místo. „Kvůli sledování pornofilmů mají mladí lidé často velmi zkreslenou představu o sexu. Proto jsme se rozhodli toto téma zařadit, aby si uvědomili, že pornofilmy jsou jen filmy. Se scénáři i herci, a že náš sex se jim nemusí přibližovat,“ upozornila Petra Bartošová.

Publikaci uzavírá kapitola Pro rodiče, která jim má pomoci najít správnou cestu, jak o těchto tématech s dospívajícími mluvit.

Než skupina studentů brožuru publikovala, veškerý obsah posvětila psycholožka. „Chtěli jsme si být jistí, že po odborné stránce uděláme vše správně, abychom nenapáchali více škody než užitku. Na dětské duši lze ponechat šrám i jedním špatně použitým slovem,“ vysvětlila Lucie Hájková z Univerzity Pardubice

S brožurou se už seznámili i někteří pedagogové a žáci základních škol, a to především na konferenci, kterou studenti uspořádali. Pozvání přijaly také některé organizace, které se touto problematikou zabývají. Organizace Konsent, která se věnuje prevenci sexuálního násilí a obtěžování, toto téma na konferenci ještě rozšířila. „Zjistili jsme, že pedagogové nemají dostatečné podklady, nejsou dostatečně vzdělaní nebo nemají nástroje. Proto ti, kteří se to snaží vyučovat, musí hodně improvizovat a připravovat si vše sami,“ uvedla Karolína Křížová z organizace Konsent.

Vzhledem k tomu, že některé školy projevily zájem nejen o brožuru, ale také o přednášky, budou možná studenti jezdit přednášet přímo žákům. Zároveň už chystají volně dostupnou elektronickou verzi své publikace.

Název Vždycky s helmou se studenti třetího ročníku Humanitních studií rozhodli použít jako metaforu bezpečí. „Když se řekne slovo helma, pojí se s ním slovo bezpečí a bezpečnost. Nosíme ji třeba na kolo, protože chceme být v bezpečí, stejně by tomu mělo být i u sexu. V tomto případě se o tom ale tolik nemluví,“ vysvětlila studentka Petra Bartošová.

Tento text najdete v exkluzivním vydání časopisu Univerzity Pardubice MY UPCE, v tištěné i on-line podobě

TEXT Lada Součková/ FOTO Radek Plžík