Vyžádané informace

Vyžádané informace 2012

Vyžádané informace 2012

Základní informace

Rozpočet UPa na roky 2011 a 2012

Materiály pro jednání AS UPa za období 2010 až 2012

Informace zveřejněné ve výroční zprávě za roky 2010 a 2012

Požadované údaje jsou uvedeny v kapitolách 5.3., strana 106 (výroční zpráva za rok 2010)

a 13.2.3., strana 165 (výroční zpráva za rok 2011) přiložených dokumentů

 Informace o platech

Doprovodné informace

false
true
false