Výuka na dálku naučila studenty větší samostatnosti

27. 4. 2020

Nebýt koronaviru, seděli by ještě v tuhle chvíli studenti v posluchárnách. Přestože nouzová opatření polevují, výuka z domova pokračuje. Vysokoškolští pedagogové z Univerzity Pardubice své studenty o probíranou látku připravit nechtějí, ve spojení se studenty zůstávají stále i na dálku. A to například prostřednictvím komunikačního kanálu Microsoft Teams.

Nástroj, který umožnuje rychlou komunikaci v online prostoru, využívá například proděkanka Fakulty filozofické Irena Reimannová, která vyučuje Anglickou filologii na navazujícím magisterském studiu a Učitelství anglického jazyka na bakalářském i magisterském stupni. „Se studenty se scházíme pravidelně v rozvrhovaném čase, a to prostřednictvím Microsoft Teams. Týden věnují studenti samostudiu a v následujícím týdnu s nimi nad materiály diskutuji. Musím říci, že tato výuka se studentům také zamlouvá,“ říká akademička.

Na Dopravní fakultě Jana Pernera se výuku vysokoškolákům rozhodli zprostředkovávat pořizováním videozáznamů. Vyučující řeší příklady probírané na cvičeních a některých přednáškách. „Tyto videozáznamy poskytuji studentům prostřednictvím cloudového úložiště CESNET. Distanční forma výuky má své výhody v tom, že se více seznámíme se softwarovými nástroji umožňujícími online komunikaci,“ říká docent Karel Greiner z katedry informatiky a matematiky v dopravě, který přednáší předmět Algoritmizace a programování pro všechny studenty 1. ročníku bakalářského studia prezenční a kombinované formy.

Nahrávání videí si postupně osvojila i jeho kolegyně z fakulty doktorka Andrea Jahodová Berková, která má cvičení z Matematiky a vyučuje předmět Teorie pravděpodobnosti a statistika. „Zkušenosti s nahráváním videí jsem bohužel neměla žádné, začátky nebyly lehké, co se týče výběru vhodného programu, synchronizace videa a zvuku nebo i psaní myší,“ popisuje své zkušenosti vysokoškolská pedagožka.

Tyto záznamy se rozhodně neztratí, ale akademici je využijí pro další roky, ideální budou pro přípravu studentů v kombinované formě studia. „Domnívám se, že materiály, které jsme vytvořili, budeme moci využívat i v budoucnu. A naši studenti si snad z této situace také něco odnesou, především větší míru samostatnosti,“ spatřuje výhody výuky na dálku akademička Berková.

A změní se za této situace něco pro studenty ve zkouškovém období? „Dojde ke změně požadavků na zápočet. Zruší se zápočtové testy a zůstane odevzdání a obhajoba semestrální práce,“ předpokládá docent Greiner. Požadavky na studenty přizpůsobila i Andrea Jahodová Berková. Podle ní ale spíše došlo u některých předmětů ke změně. Například u předmětu Teorie pravděpodobnosti a statistika došlo k nahrazení části požadavků na zápočet plněním průběžných „online" úkolů“, aby byli studenti motivováni pracovat soustavně.

Vysokoškoláci zůstávají aktivní i nadále. Nejvíce se dotazy v posledních dvou týdnech týkaly skutečně seminárních prací. „Zajímavé je, že termín odevzdání seminárek je 8. týden a už v 6. týdnu jsem měla třetinu prací hotových. To se při prezenční formě studia nestává,“ říká překvapivě akademička a dodává: „Také Erasmus studenti, kteří odcestovali domů, stále komunikují. Takže se dá říci, že naše výuka doslova nezná hranic, trochu jako koronavirus.“

TEXT: Věra Přibylová