Zapojení do programů podpory výzkumu a vývoje v roce 2011

 
kód programu
Název programu
počet řešených projektů
Finanční podpora 2011 UPa (v tis. Kč)
MSM
Výzkumné záměry (2005-2011)
3
25 580
LC
Centra základního výzkumu
3
6 093
IM
Výzkumná centra (Národní program výzkumu)
1
4 143
7G
7. rámcový program
6
10 295
ME
KONTAKT
5
286
LH
KONTAKT II
1
744
LA
INGO
2
195
LG
INGO II
1
56
OE
EUREKA
1
100
OK
EUPRO
1
0
LE
EURPRO II
1
1335
GA
Standardní projekty
33
25 702
GD
Doktorské granty
1
750
GP
Postdoktorandské granty
15
4 727
TA
Program aplikovaného výzkumu a exp. vývoje ALFA
13
12 438
KJ
Juniorské badatelské grantové projekty AV
1
267
KA
Nanotechnologie pro společnost AV
1
267
DF
NAKI
2
3 503
FR
TIP
24
19 217
2A
Trvalá prosperita
2
300
VG
Program bezpečnostního výzkumu ČR
1
9 252
VF
Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu 
1
400
INR
Resortní program výzkumu a vývoje MZ
2
210
QI
Výzkum v agrárním sektoru
1
61
SP
Rezortní program výzkumu MŽP
1
2 167
SGS
Specifický vysokoškolský výzkum
27
25 775
-
Ostatní programy – jinam nezařazené
5
858
Celkem
 
151
152 950